KLIMAATADAPTATIE

Klimaatadaptatie op de gezamenlijke agenda


Het veranderende klimaat zorgt voor uitdagingen

Het klimaat is merkbaar aan het veranderen: langere periodes met zware regenval, hogere temperaturen en droogte zijn het gevolg. Hierdoor ontstaan problemen voor de natuur, de gezondheid en de leefbaarheid. Denk bijvoorbeeld aan hittestress en droogteproblematiek in oudere woonwijken, het centrum en aan tunnels en staten die onder water lopen, omdat niet alle regenwater kan worden afgevoerd via het afvoersysteem. Ook de bomen en planten hebben last van het veranderende klimaat, wat ook weer van invloed is op dieren en insecten. Hier houdt het niet op, want financieel zijn er eveneens nadelige gevolgen: een stijgende energierekening door toename van het gebruik van airconditioners, een hogere waterrekening door een groter waterverbruik doordat we vaker douchen of in bad gaan en de tuin in droge periodes moeten besproeien en kosten voor het herstellen van waterschade en funderingsproblemen.


Wij werken samen met u aan een oplossing

Kortom: er waren meer dan genoeg redenen om het veranderende klimaat op de agenda te zetten en hier samen met de woningcorporaties en de gemeente afspraken over te maken en samen te werken aan oplossingen. De HuurdersBelangenVereniging Heerenveen heeft daarom in de zomer van 2019 het onderwerp klimaatadaptatie ingediend als onderwerp binnen de prestatieafspraken (zie artikel).

De woningcorporaties, gemeente Heerenveen en de HuurdersBelangenVereniging Heerenveen werken graag samen met de bewoners aan een groener en klimaatbestendiger Heerenveen. Daarom zijn de drie partijen al geruime tijd met elkaar in gesprek over het onderwerp klimaatadaptatie en met name over hoe er praktisch handen en voeten aan te geven.


Waar beginnen we?

Natuurlijk willen we daarbij vooral de echte probleemgevallen aanpakken, maar dat valt in de praktijk niet mee; noch bij ons, noch bij de woningcorporaties zijn duidelijke signalen binnengekomen die ons helpen te bepalen waar we wat kunnen of moeten doen. Bij deze dan ook de oproep om het ons (info@houhurenleuk.nl) of de woningcorporaties vooral te laten weten wanneer u kampt met droogte, hitte of wateroverlast.


De eerste gezamenlijke actie: 'tegel eruit, plant erin'

Binnenkort beginnen we met een eerste actie: in de week van 21 juni zullen de woningcorporaties met hulp van de gemeente en de HuurdersBelangenVereniging Heerenveen ruim 150 plantenpakketten en emmers met tuinaarde uitdelen. Het gaat daarbij om vaste planten die bevorderlijk zijn voor de biodiversiteit en onderhoudsvriendelijk zijn. In ruil voor een tegel uit uw tuin kunt u geheel gratis een plantenpakket ophalen. Naast de tegel die ingeruild kan worden, vragen we u om nog negen andere uit uw tuin te halen om ruimte te maken voor de planten. Deze tegels kunt u inleveren bij de Ecokathedraal ( tel 06 245 730 20) of u kunt er zelf iets moois van maken: een insectenhotel, een border of een vuurkorf bijvoorbeeld. 


Beetje bij beetje...

Omdat het wat duur is om alle bewoners gebruik te laten maken van deze actie, komen eerst de straten waar erg veel verharding (stenen i.p.v. groen) in de tuinen is, in aanmerking. De bewoners van deze straten hebben een flyer ontvangen met alle benodigde informatie.

Heeft u meegedaan met de actie en wilt u een foto delen van het eindresultaat met ons en andere bewoners van de gemeente Heerenveen? Dat is altijd leuk! Stuur het dan naar info@houhurenleuk.nl. Dan plaatsen wij de foto op onze social media.


Hoe verder?

We hopen dat de actie een succes zal zijn en dat we deze een vervolg kunnen geven. Over andere acties wordt na de zomervakantie weer nagedacht. Hiervan wordt u natuurlijk op de hoogte gebracht!


Suggesties, opmerkingen of vragen?

Wij horen graag van u hoe u onze actie heeft ervaren en wat u zelf eventueel heeft aan ideeën om de klimaatadaptatie het hoofd te bieden. Laat gerust van u horen!